Disclaimer

HenriZorg heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van het gebruik van op deze website beschikbare informatie. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. De gebruiker van deze informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor al zijn handelen op basis van de op- of via deze website beschikbare informatie, inclusief de links naar sites van derden en het niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren van de website en/of de links naar derden.